نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار       
وخاور بانک خاورميانه گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ ۱۱:۱۸:۴۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ ۱۱:۱۸:۴۰
وخاور بانک خاورميانه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۲ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ۰۹:۴۹:۳۲ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ۰۹:۴۹:۳۲
وخاور بانک خاورميانه تصمیم هیئت مدیره به انجام افزایش سرمایه تفویض شده در مجمع فوق العاده ن-۷۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ ۱۳:۵۷:۳۸ ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ ۱۳:۵۷:۳۸
وخاور بانک خاورميانه صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت داده پردازان سيماي آفتاب) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۴:۵۷:۴۴ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۴:۵۷:۴۴
وخاور بانک خاورميانه اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۹:۵۹:۱۳ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۹:۵۹:۱۳
وخاور بانک خاورميانه خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۱ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۲:۰۹:۰۴ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۲:۰۹:۰۴
وخاور بانک خاورميانه مجوز بانک مرکزي در خصوص برگزاري مجمع عمومي سالانه سال مالي منتهي به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بانک خاورميانه (به پیوست) ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ۱۵:۳۶:۰۴ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ۱۷:۰۴:۰۳
وخاور بانک خاورميانه صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۱۸:۱۹:۵۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۱۸:۱۹:۵۰
وخاور بانک خاورميانه گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۱ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۱۴:۴۴:۵۲ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۱۴:۴۴:۵۲
وخاور بانک خاورميانه گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۱۱ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۱۴:۳۶:۰۲ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۱۴:۳۶:۰۲
وخاور بانک خاورميانه زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ۱۰:۰۸:۴۱ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ۱۰:۰۸:۴۱
وخاور بانک خاورميانه آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ۰۸:۰۴:۳۶ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ۰۸:۰۴:۳۶
وخاور بانک خاورميانه گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۱۶:۲۸:۴۲ ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۱۶:۲۸:۴۲
وخاور بانک خاورميانه صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت خدمات ارزي و صرافي خاورميانه(سهامي خاص)) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ۱۵:۵۰:۲۶ ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ۱۵:۵۰:۲۶
وخاور بانک خاورميانه صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت کارگزاري بانک خاورميانه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ۱۵:۱۸:۳۳ ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ۱۵:۱۸:۳۳
وخاور بانک خاورميانه شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ۱۵:۱۰:۱۷ ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ۱۵:۱۰:۱۷
وخاور بانک خاورميانه مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی ن-۴۱ ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ۱۴:۰۰:۲۲ ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ۱۴:۰۰:۲۲
وخاور بانک خاورميانه صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ۱۸:۰۰:۴۶ ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ۱۸:۰۰:۴۶
وخاور بانک خاورميانه گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۲ ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ ۱۴:۴۴:۲۶ ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ ۱۴:۴۴:۲۶
وخاور بانک خاورميانه گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ۰۸:۵۸:۰۵ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ۰۸:۵۸:۰۵
صفحه 1 از 11 :یافته ها 201

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720