نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهزمان ارسالزمان انتشار       
وخاور بانک خاورميانه مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ ۱۵:۳۶:۳۷ ۱۳۹۶/۰۷/۲۲ ۱۲:۵۵:۳۴
وخاور بانک خاورميانه گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ ۱۷:۰۲:۵۵ ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ ۱۷:۰۲:۵۵
وخاور بانک خاورميانه گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ۱۳۹۶/۰۶/۰۴ ۱۷:۲۰:۴۳ ۱۳۹۶/۰۶/۰۴ ۱۷:۲۰:۴۳
وخاور بانک خاورميانه گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ ۱۶:۴۲:۰۸ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ ۱۶:۴۲:۰۸
وخاور بانک خاورميانه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ ۱۶:۳۵:۱۰ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ ۱۶:۳۵:۱۰
وخاور بانک خاورميانه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ ۱۶:۱۱:۲۵ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ ۱۶:۱۱:۲۵
وخاور بانک خاورميانه خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه سال مالي منتهي به ۹۵/۱۲/۳۰ (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ ۰۹:۱۹:۰۱ ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ ۰۹:۱۹:۰۱
وخاور بانک خاورميانه مجوز بانک مرکزي در خصوص برگزاري مجمع عمومي سالانه سال مالي منتهي به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ بانک خاورميانه (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ ۲۱:۱۳:۵۸ ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ ۰۸:۴۲:۴۳
وخاور بانک خاورميانه پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۳ ماهه (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۴/۳۰ ۱۶:۰۹:۰۷ ۱۳۹۶/۰۴/۳۰ ۱۶:۰۹:۰۷
وخاور بانک خاورميانه اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۴/۳۰ ۱۶:۰۶:۰۶ ۱۳۹۶/۰۴/۳۰ ۱۶:۰۶:۰۶
وخاور بانک خاورميانه صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) ۱۳۹۶/۰۴/۲۹ ۰۹:۳۲:۳۴ ۱۳۹۶/۰۴/۲۹ ۰۹:۳۲:۳۴
وخاور بانک خاورميانه صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ ۱۲:۴۸:۲۰ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ ۱۲:۴۸:۲۰
وخاور بانک خاورميانه اطلاعيه توزيع اوراق جديد سهام بانک خاور ميانه (سهامي عام) (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۴/۲۵ ۱۶:۰۷:۵۱ ۱۳۹۶/۰۴/۲۵ ۱۸:۳۱:۴۳
وخاور بانک خاورميانه زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۴/۲۱ ۱۰:۲۳:۴۷ ۱۳۹۶/۰۴/۲۱ ۱۰:۲۳:۴۷
وخاور بانک خاورميانه آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۶/۰۴/۲۱ ۰۹:۲۵:۵۲ ۱۳۹۶/۰۴/۲۱ ۰۹:۲۵:۵۲
وخاور بانک خاورميانه لغو آگهي (اطلاعيه) دعوت به مجمع عمومي ۱۳۹۶/۰۴/۲۱ ۰۹:۰۴:۴۰ ۱۳۹۶/۰۴/۲۱ ۰۹:۰۴:۴۰
وخاور بانک خاورميانه مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی ۱۳۹۶/۰۴/۱۸ ۱۹:۰۶:۲۸ ۱۳۹۶/۰۴/۱۸ ۱۹:۰۶:۲۸
وخاور بانک خاورميانه گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۶/۰۴/۱۸ ۱۶:۱۰:۳۰ ۱۳۹۶/۰۴/۱۸ ۱۶:۱۰:۳۰
وخاور بانک خاورميانه زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۶/۰۴/۱۸ ۱۵:۵۵:۰۸ ۱۳۹۶/۰۴/۱۸ ۱۵:۵۵:۰۸
وخاور بانک خاورميانه آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۶/۰۴/۱۸ ۰۹:۵۱:۰۵ ۱۳۹۶/۰۴/۱۸ ۰۹:۵۱:۰۵
صفحه 1 از 8 :یافته ها 157

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

تمامی حقوق این سایت متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار است

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703- 88619671 - 41721000- 88619313-88619813