نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهزمان ارسالزمان انتشار       
وايران ليزينگ ايرانيان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ ۱۶:۳۹:۲۱ ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ ۱۶:۳۹:۲۱
وايران ليزينگ ايرانيان پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۷:۴۱:۴۲ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۷:۴۱:۴۲
وايران ليزينگ ايرانيان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۴:۲۸:۴۰ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۴:۲۸:۴۰
وايران ليزينگ ايرانيان اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۱:۵۵:۱۸ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۱:۵۵:۱۸
وايران ليزينگ ايرانيان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ ۱۳۹۶/۰۷/۰۴ ۱۸:۵۵:۲۵ ۱۳۹۶/۰۷/۰۴ ۱۸:۵۵:۲۵
وايران ليزينگ ايرانيان پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ۲۰:۵۴:۲۵ ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ۲۰:۵۴:۲۵
وايران ليزينگ ايرانيان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ ۱۶:۴۲:۴۵ ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ ۱۶:۴۲:۴۵
وايران ليزينگ ايرانيان توضيحات تکميلي در خصوص پيش بيني EPS در پايان سال ۱۳۹۶ (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۵/۱۰ ۱۲:۱۳:۵۹ ۱۳۹۶/۰۵/۱۰ ۱۳:۵۴:۱۴
وايران ليزينگ ايرانيان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ ۱۵:۳۹:۴۸ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ ۱۵:۳۹:۴۸
وايران ليزينگ ايرانيان پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۳ ماهه (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۱۹:۰۴:۱۰ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۱۹:۰۴:۱۰
وايران ليزينگ ايرانيان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۱۵:۵۱:۰۷ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۱۵:۵۱:۰۷
وايران ليزينگ ايرانيان تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۴/۱۱ ۰۸:۵۳:۲۴ ۱۳۹۶/۰۴/۱۱ ۰۸:۵۳:۲۴
وايران ليزينگ ايرانيان تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۶/۰۴/۱۰ ۱۴:۱۵:۱۱ ۱۳۹۶/۰۴/۱۰ ۱۴:۱۵:۱۱
وايران ليزينگ ايرانيان افشای اطلاعات با اهمیت ۱۳۹۶/۰۴/۰۴ ۱۵:۴۷:۲۳ ۱۳۹۶/۰۴/۰۷ ۰۸:۵۷:۰۴
وايران ليزينگ ايرانيان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ ۱۳۹۶/۰۴/۰۴ ۱۶:۵۵:۰۶ ۱۳۹۶/۰۴/۰۴ ۱۶:۵۵:۰۶
وايران ليزينگ ايرانيان خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه سال مالي منتهي به ۹۵/۱۲/۳۰ (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۴/۰۴ ۱۶:۴۳:۲۲ ۱۳۹۶/۰۴/۰۴ ۱۶:۴۳:۲۲
وايران ليزينگ ايرانيان زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ۱۳۹۶/۰۳/۲۹ ۱۴:۰۳:۴۶ ۱۳۹۶/۰۳/۲۹ ۱۴:۰۳:۴۶
وايران ليزينگ ايرانيان گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۶/۰۳/۲۷ ۱۹:۱۹:۲۵ ۱۳۹۶/۰۳/۲۷ ۱۹:۱۹:۲۵
وايران ليزينگ ايرانيان صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) ۱۳۹۶/۰۳/۲۷ ۱۷:۲۲:۲۸ ۱۳۹۶/۰۳/۲۷ ۱۷:۲۲:۲۸
وايران ليزينگ ايرانيان صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۳/۲۷ ۱۰:۲۹:۱۰ ۱۳۹۶/۰۳/۲۷ ۱۰:۲۹:۱۰
صفحه 1 از 9 :یافته ها 180

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

تمامی حقوق این سایت متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار است

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703- 88619671 - 41721000- 88619313-88619813