نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
ميدکو مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه (سهامی خاص))(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۱۴:۲۷:۰۴ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۱۴:۲۷:۰۴
ميدکو مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه آگهی ثبت صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت مادرتخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (سهامی عام) (به پیوست) ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ۰۸:۳۷:۰۷ ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ۱۸:۲۱:۴۳
ميدکو مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت ساختمانی گسترش و نوسازی صنایع ایرانیان مانا) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ۱۶:۵۱:۰۲ ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ۱۶:۵۱:۰۲
ميدکو مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت مهندسی معیار صنعت خاورمیانه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ۱۵:۵۰:۴۴ ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ۱۵:۵۰:۴۴
ميدکو مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه (سهامی خاص)) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ۱۵:۴۹:۳۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ۱۵:۴۹:۳۰
ميدکو مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت بازرگانی آفتاب درخشان خاورمیانه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ ۱۷:۲۶:۲۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ ۱۷:۲۶:۲۰
ميدکو مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت فولاد سیرجان ایرانیان) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ ۱۷:۲۵:۵۹ ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ ۱۷:۲۵:۵۹
ميدکو مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۵۷ ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ۱۶:۱۲:۵۵ ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ۱۶:۱۲:۵۵
ميدکو مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۵۵ ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ۱۴:۳۰:۱۹ ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ۱۴:۳۰:۱۹
ميدکو مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ۱۰:۰۲:۰۲ ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ۱۰:۰۲:۰۲
ميدکو مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ۱۰:۰۱:۰۸ ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ۱۰:۰۱:۰۸
ميدکو مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ن-۶۴ ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ۰۸:۵۲:۳۶ ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ۰۸:۵۲:۳۶
ميدکو مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۰۹:۰۱:۰۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۰۹:۰۱:۰۰
ميدکو مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ن-۵۴ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۱۲:۳۶:۴۲ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۱۲:۳۶:۴۲
ميدکو مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۵۶ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۱۲:۳۱:۱۲ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۱۲:۳۱:۱۲
ميدکو مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه تصمیمات هیئت مدیره درخصوص افزایش سرمایه ن-۷۳ ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ ۱۵:۲۴:۰۶ ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ ۱۵:۲۴:۰۶
ميدکو مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ ۰۹:۳۶:۴۳ ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ ۰۹:۳۶:۴۳
ميدکو مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه زمان تشکیل جلسه هیئت مدیره درخصوص افزایش سرمایه ن-۷۱ ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ۱۴:۰۲:۲۷ ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ۱۴:۰۲:۲۷
ميدکو مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه ن-۶۲ ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ۱۳:۲۹:۲۸ ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ۱۳:۳۹:۴۹
ميدکو مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ۱۳:۳۹:۰۵ ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ۱۳:۳۹:۰۵
صفحه 1 از 24 :یافته ها 472

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720