نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهزمان ارسالزمان انتشار       
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۶/۰۳/۲۱ ۰۷:۵۲:۱۴ ۱۳۹۶/۰۳/۲۱ ۰۷:۵۲:۱۴
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه توضيحات تکميلي شرکت در مورد پيش بيني حسابرسي شده سال مالي ۹۶ (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۲/۲۱ ۱۹:۲۲:۱۳ ۱۳۹۶/۰۲/۲۱ ۱۹:۲۲:۱۳
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۲/۱۰ ۰۹:۳۱:۰۳ ۱۳۹۶/۰۲/۱۰ ۰۹:۳۱:۰۳
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه توضيحات شرکت در خصوص اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به ۲۹/۱۲/۹۶ (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۲/۰۶ ۱۸:۲۹:۴۶ ۱۳۹۶/۰۲/۰۶ ۱۸:۲۹:۴۶
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ ۱۲:۴۶:۰۰ ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ ۱۲:۴۶:۰۰
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۲/۰۲ ۰۷:۳۰:۱۱ ۱۳۹۶/۰۲/۰۲ ۰۷:۳۰:۱۱
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ۱۳۹۶/۰۱/۳۰ ۰۸:۲۱:۴۱ ۱۳۹۶/۰۱/۳۰ ۰۸:۲۱:۴۱
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۱/۳۰ ۰۸:۰۸:۲۲ ۱۳۹۶/۰۱/۳۰ ۰۸:۰۸:۲۲
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه توضيحات شرکت در خصوص عملکرد دوره ۹ ماهه منتهي به ۳۰/۰۹/۹۵ و مطالبات شرکت (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۱/۲۰ ۰۸:۴۵:۳۰ ۱۳۹۶/۰۱/۲۰ ۰۸:۴۵:۳۰
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) ۱۳۹۶/۰۱/۱۹ ۱۹:۳۳:۱۷ ۱۳۹۶/۰۱/۱۹ ۱۹:۳۳:۱۷
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۱/۱۹ ۱۵:۳۲:۴۸ ۱۳۹۶/۰۱/۱۹ ۱۵:۳۲:۴۸
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۶/۰۱/۱۹ ۱۳:۵۱:۴۵ ۱۳۹۶/۰۱/۱۹ ۱۳:۵۱:۴۵
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ۱۳۹۶/۰۱/۱۴ ۰۹:۴۱:۲۰ ۱۳۹۶/۰۱/۱۴ ۰۹:۴۱:۲۰
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ ۱۱:۰۷:۵۱ ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ ۱۶:۴۵:۴۳
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ ۱۲:۰۲:۵۲ ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ ۱۲:۰۲:۵۲
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ ۱۳:۱۸:۱۱ ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ ۱۳:۱۸:۱۱
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ ۱۳:۵۶:۵۸ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ ۱۳:۵۶:۵۸
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت ارفع سازان کرمان) ۱۳۹۵/۰۹/۲۴ ۱۶:۵۴:۰۳ ۱۳۹۵/۰۹/۲۴ ۱۶:۵۴:۰۳
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت مهندسي وساخت فراوري صنايع غيراهني مفرغ ساز) ۱۳۹۵/۰۹/۲۴ ۱۲:۵۱:۵۱ ۱۳۹۵/۰۹/۲۴ ۱۲:۵۱:۵۱
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت ريخته گري آلياژ کار کرمان) ۱۳۹۵/۰۹/۲۴ ۱۲:۰۴:۲۲ ۱۳۹۵/۰۹/۲۴ ۱۲:۰۴:۲۲
صفحه 1 از 5 :یافته ها 97

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

تمامی حقوق این سایت متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار است

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703- 88619671 - 41721000- 88619313-88619813