نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ ۱۴:۲۶:۴۶ ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ ۱۴:۲۶:۴۶
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه) ن-۴۵ ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ ۱۲:۵۴:۰۷ ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ ۱۲:۵۴:۰۷
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ ۱۵:۰۳:۴۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ ۱۵:۰۳:۴۰
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه آگهی ثبت افزایش سرمایه ن-۶۷ ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ ۰۸:۵۳:۵۲ ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ ۰۸:۵۳:۵۲
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه توضیحات شرکت در خصوص عملکرد سال مالی ۹۶ و سه ماهه سال مالی ۹۷ (به پیوست) ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ۱۸:۱۹:۵۳ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ۱۸:۱۹:۵۳
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ ۱۶:۴۵:۳۶ ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ ۱۶:۴۵:۳۶
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت ریخته گری آلیاژ کار کرمان) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ ۱۳:۲۵:۵۳ ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ ۱۳:۲۵:۵۳
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه صورت های مالی سالانه ۹۶ حمل و نقل و مسافربری راهوار مس (حسابرسی شده) (به پیوست) ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۱۸:۱۰:۵۳ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۱۸:۱۰:۵۳
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۵:۰۴:۱۳ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۵:۰۴:۱۳
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت کانی فن آور امرتات) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۰:۲۲:۱۴ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۰:۲۲:۱۴
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت ارفع سازان کرمان) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۱۰:۰۰:۳۷ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۱۰:۰۰:۳۷
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده(اصلاحیه) ن-۶۶ ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ ۱۳:۴۹:۴۱ ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ ۱۳:۴۹:۴۱
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده ن-۶۶ ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ ۱۳:۴۱:۱۴ ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ ۱۳:۴۱:۱۴
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۴:۵۰:۵۱ ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۴:۵۰:۵۱
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه اعلامیه پذیره نویسی عمومی ن-۶۵ ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ۱۲:۴۳:۴۷ ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ۱۲:۴۳:۴۷
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۱۲ ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ ۱۶:۰۴:۳۸ ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ ۱۶:۰۴:۳۸
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی(اصلاحیه) ن-۴۱ ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ ۱۶:۰۴:۳۳ ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ ۱۶:۰۴:۳۳
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ ۱۵:۴۷:۲۳ ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ ۱۵:۴۷:۲۳
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱(اصلاحیه) ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ ۱۶:۰۳:۰۳ ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ ۱۶:۰۳:۰۳
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام(اصلاحیه) ن-۶۴ ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ۰۹:۵۱:۲۲ ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ۰۹:۵۱:۲۲
صفحه 1 از 10 :یافته ها 193

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720