نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار       
خرينگ رينگ سازي مشهد شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ۱۰:۰۰:۳۳ ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ۱۰:۰۰:۳۳
خرينگ رينگ سازي مشهد گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ ۰۹:۱۸:۳۴ ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ ۰۹:۱۸:۳۴
خرينگ رينگ سازي مشهد افشای اطلاعات بااهمیت - (تغيير سهامدار عمده - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ۱۰:۲۲:۰۱ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ۱۰:۲۲:۰۱
خرينگ رينگ سازي مشهد افشای اطلاعات بااهمیت - (تغيير سهامدار عمده - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ۰۹:۵۲:۳۳ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ۰۹:۵۲:۳۳
خرينگ رينگ سازي مشهد اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ ۰۹:۳۴:۵۶ ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ ۰۹:۳۴:۵۶
خرينگ رينگ سازي مشهد شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۶/۱۲/۰۸ ۰۸:۴۵:۱۱ ۱۳۹۶/۱۲/۰۸ ۰۸:۴۵:۱۱
خرينگ رينگ سازي مشهد گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ ۱۴:۱۹:۰۱ ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ ۱۴:۱۹:۰۱
خرينگ رينگ سازي مشهد مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی(اصلاحیه) ن-۴۱ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۱۱:۵۹:۱۹ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۱۱:۵۹:۱۹
خرينگ رينگ سازي مشهد شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ ۰۸:۲۱:۴۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ ۰۸:۲۱:۴۰
خرينگ رينگ سازي مشهد اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ۱۱:۲۲:۳۶ ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ۱۱:۲۲:۳۶
خرينگ رينگ سازي مشهد گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۲:۰۳:۴۳ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۲:۰۳:۴۳
خرينگ رينگ سازي مشهد اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۱۵:۲۸:۲۳ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۱۵:۲۸:۲۳
خرينگ رينگ سازي مشهد اعطای فرصت به ناشر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار ب-۳، ف ب-۳ ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ ۱۵:۰۰:۱۷ ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ ۱۵:۰۰:۱۷
خرينگ رينگ سازي مشهد گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ ۰۹:۲۰:۵۹ ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ ۰۹:۲۰:۵۹
خرينگ رينگ سازي مشهد گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ۱۲:۲۴:۵۸ ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ۱۲:۲۴:۵۸
خرينگ رينگ سازي مشهد پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی شده) ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ ۱۶:۱۲:۴۹ ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ ۱۶:۱۲:۴۹
خرينگ رينگ سازي مشهد دلايل کاهش نرخ فروش رينگهاي سواري و رام زيرموتور در بودجه نسبت به عملکرد شش ماهه اول ۹۶ (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۸/۱۶ ۱۴:۳۱:۱۹ ۱۳۹۶/۰۸/۱۶ ۱۸:۵۴:۰۲
خرينگ رينگ سازي مشهد اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ ۱۷:۳۶:۴۹ ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ ۱۷:۳۶:۴۹
خرينگ رينگ سازي مشهد پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ ۱۸:۴۹:۰۳ ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ ۱۸:۴۹:۰۳
خرينگ رينگ سازي مشهد گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ ۰۹:۳۹:۱۰ ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ ۰۹:۳۹:۱۰
صفحه 1 از 11 :یافته ها 209

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970120

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88718720